9/8 Wrestle-1 Results: Tokyo, Japan

1. YAMATO & Daiki Inaba def. MAZADA & NOSAWA

2. Kohei Sato & Ryoji Sai def. Ryota Hama & Yasufumi Nakanoueno

3. Yoshiko def. Mayu Iwatani

4. Koji Kanemoto & Minoru Tanaka def. Fujita Hayato & Masaaki Mochizuki

5. Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi def. Kaz Hayashi & Shuji Kondo

6. Laughter 7 (Katsuyori Shibata & Kazushi Sakaruba) def. Masakatsu Funaki & Masayuki Kono

7. KAI def. Seiya Sanada

8. Keiji Mutoh & Bob Sapp def. Zodiac & Rene Dupree

Source: Puroresu Spirit