VIDEO: Mia Yim responds to Leva Bates’ SHINE promo