Tuesday, May 18, 2021

Tag: NJPW New Year’s Dash Results

1/5 NJPW New Year's Dash Results: Tokyo, Japan (Koruaken Hall) 1. Yuji Nagata, Manabu Nakanishi and TenCozy def. The Young Lions (Oka, Narita, Umino and Yagi). 2. Suzuki-Gun (El Desperado, Takashi Iizuka, Taichi, Yoshinobu Kanemuru and TAKA) def. Togi Makabe, Jushin...