Friday, November 27, 2020

Tag: 12/2 NJPW iPPV Results: Aichi

World Tag League Final 2012 1. Yuji Nagata, Masaaki Mochizuki, Ryusuke Taguchi & BUSHI defeated Minoru Suzuki, Kengo Mashimo, TAKA Michinoku & Taichi2. YOSHI-HASHI & Jado defeated Rush & Diamante Azul3. Semi-Finals: IWGP Tag Champions...

WWE NEWS

AEW NEWS

WRESTLING RESULTS