Thomas Rude sent this in.

WWE

WWE Top Ten-Stolen Finishers
http://youtu.be/3FylDqDQ-AM 

10/28 WWE RAW “Slam of the Week”
http://youtu.be/IEaiZTa27_o 

11/1 WWE Smackdown “Slam of the Week”
http://youtu.be/SzV8SIjzndw 

30-Second Fury-2K14 Edition
http://youtu.be/bBYjru2kYqY