Thomas Rude sent this in.

WWE

WWE 30-Second Fury-Skull Crushing Finale!
http://youtu.be/O-9F2vJslQo 

11/25 WWE in 5
http://youtu.be/3umoaHbjgno 

WWE Mashup: Undertaker & Hakushi
http://youtu.be/HbzOM5D6h7w 

WWE Inbox (Episode 97)
http://youtu.be/edFuraAAPA8